Ryan set to take “Journey” into Mid-Ohio

Ryan Norman set to take next ‘Journey’ in debut Indy Lights season  

Ryan Norman set to take next ‘Journey’ in debut Indy Lights season